Die Leer van die Taal français

Nee, nee, nee!  Jy nie die –er nie:  die woord is MANGE, nie mangER nie.  Verstaan jy nie?  Kan jy dit nie kleinkry nie?  En vir wat kan jy nie onthou dat die Derde Persoon Meervoud NIE die –ent klink nie, behalwe wanneer dit –ont is?  Kry dit in die vesels van jou brein.  Ek gaan jou velle aftrek! En sien jy nie die verskil tussen pain et pins nie?  Dis tog maklik – die een is brood en die ander is ‘n boom en nimmer kom die twee by mekaar uit!  Dis nie moeilik nie.

Sisyphus het dit makliker gehad met die rots...

Sisyphus het dit makliker gehad met die rots…

En moenie vir my vra waaroom je vai in nous allons uitloop nie.  Dis hoe die taal evoleer het, die ontwikkelling daarvan.  Aanvaar dit net.  Leer net die dêm goed. (Jy kan “Je Vai” onthou as jy dink aan “Ek Waai”)  Kinders leer dit vinniger as jy!  En jy moet elideerElideer!  Verstaan jy nie?  Die woorde is WOEZĒT!  Dit wil sê, nie Woe Plus êt nie.  Flans hulle saam!  Verstaan jy?  Wanneer ‘n woord met ‘n vokaal begin … ag, jy ken tog die reël. En:  jy kan maar die laaste helfde van woorde aflaat, nie sê nie, ignoreer.  Dis net hoe dit is.  Moenie vergeet nie!

“Pardon?  Het jy iets gesê?”

“Nee, Claudie, wel, ek’s net hier besig met my Frans en …”

“Nee, ek dog ek hoor jy sê, Moenie vergeet nie!”

“O, ja, wel, …”

© Willem van der Walt

Desember, 2013

www.loertoer.wordpress.com

Beeld

‘n Grafiek deur William Kentridge.

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: